Rapporten blir tilgjengelig måndag 5. mai klokka 09.00