Endringar i universitets- og høgskulelova

Endringar i universitets- og høgskulelova

Regjeringa har i løpet av våren 2018 sendt over to proporsisjonar med forslag til endring av unviersitets- og høgskulelova til Stortinget. Først ut var Prop. 51 L (2017-2018) om forbod mot bruk av ansiktsdekkjande plagg. Deretter kom Prop. 64 L (2017-2018) om NOKUTs oppgaver, eksamen og personvern mv. Under her kan du lese litt om kva nokre av forslaga vil ha å seie for deg som student om dei skulle bli vedtatt av Stortinget.

Kva går forslaga i dei to proporsisjonane ut på?

Spread the word. Share this post!

Eg er Studentombod ved Høgskulen på Vestlandet, og kanskje meir glad i forvaltningsrett enn dei fleste. På studentombodet.no skriv eg om saker som opptar meg og som eg synest er viktige for høgskulen og studentane.