Forsinka sensur

Av: Sindre R. Dueland Om institusjonen og dei tilsette sitt ansvar for sensurfristen

Read more
Obligatorisk undervisning

Obligatorisk undervisning er noko ein som student og tilsett ved høgskulen får eit nært forhold til. I dei fleste utdanningane er det både naudsynt og ynskjeleg med innslag av obligatorisk undervisning. Slike obligatoriske krav gjør derimot inngrep i retten ein kvar har til å gå opp til eksamen for å få sine kunnskapar prøvde. Både som student og som tilsett må ein difor respektere både motiva for og rammene for obligatorisk undervisning. Under finn du ein kort gjennomgang av begge deler.

Read more

Svar på #23 og #24

Nøtt #23 Oline Ås drog i stand julefest med rektorvennene sine, Knut Mais og Gudrun Bowie. Gudrun slo på stortromma, bokstaveleg talt, og hadde med seg universitetsorkesteret sitt på festen. Resten av høgskulen var òg invitert. Knut Mais hadde ikkje noko eige orkester. I staden la han ut meldingar om Gudrun sitt orkester på Twitter; […]

Read more
Svar på #22

Nøtt Lise Tastad fekk etter kvart vite karakteren dei opphavlege klagesensorane hadde kome frem til. Det var ein B. Lise lurte på korleis den ytterlegare vurderinga hadde føregått. Ho fekk då vite at den gjekk føre seg slik at dei to klagesensorane møtte med den opphavlege sensoren, og så blei dei einige om kva karakter […]

Read more
Svar på #21

Nøtt Lise Tastad, som hadde klaga på sensur i FISK331, fekk klagesensuren sin i går. Der viste det seg at ho hadde fått ein D (opp to karakterar frå stryk). I grunngjevinga til opphavleg sensur hadde sensor skrevet at Lise si oppgåve eigentleg ville stått til ein A, om det ikkje hadde vært for ein […]

Read more