I samband med den norske samlinga dagen før Bergen 2018 startar kan de alle komme med innspill til ønska innhald. Det er fint om de kan nytte skjemaet under. Om de sjølv ynskjer å stå for, eller har forslag til kven som kan stå for, innhald er det fint om de skriv det inn i skjemaet.