Studentomboda i Skandianvia

Skandinavisk studentombodskonferanse i Bergen 2018 #bergen2018

Studentomboda ved Høgskulen på Vestlandet, Noregs Handelshøgskole og Universitetet i Bergen ynskjer velkommen til skandinavisk studentombodskonferanse i Bergen 2018. Meir informasjon finn du her.

Dei skandinaviske studentomboda

Danmark

Københavns Universitet (KU)

Norge

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN)
Høgskulen på Vestlandet (HVL)
Noregs handelshøgskole (NHH)
Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU)
OsloMet – storbyuniversitetet (Os)
Universitetet i Agder (UiA)
Universitetet i Bergen (UiB)
Universitetet i Oslo (UiO)
Universitetet i Stavanger (UiS)
Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet (UiT)

Sverige

Faste ombod

Göteborgs Universitet (GUS)
Lunds Universitet (LU)
Stockholms Universitet (SU)

Valde ombod

Malmö universitet (MAH)