Studentomboda i Norge

I Norge er det i dag studentombod ved ti av landets universitet og høgskular. Nord universitet har vedtatt at dei skal tilsette ombod, og dette vil bli det elevte studentombodet i Norge.

Stortinget vedtok våren 2018 at alle norske studentar skal få tilgang til studentombod. Kunnskapsdepartementet arbeider for tida med å greie ut korleis ein få det til.