Studentomboda i Bergen

I Bergen er det eige studentombod både ved Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen og Noregs handelshøgskole. Dei tre omboda utgjer det lokale nettverket i Bergen og møtes om lag ein gong i månaden.