Nettverk

Studentombodet ved Høgskulen på Vestlandet deltek aktivt i fleire nasjonale og internasjonale. Her til lands er ombodet med i både nettverket for juristar ved norske universitet og høgskular og nettverket for norske studentombod.

Studentombodet deltek aktivt i både det skandinaviske nettverket for studentombod og det europeiske nettverket for ombod i høgare utdanning, ENOHE.