Kontakt Studentombodet

Lenker

studentombodet@hvl.no // @studentombodet // ☎ (+47) 555 87 036

Postadresse

Studentombodet, Høgskulen på Vestlandet, Postboks 7030, 5020 Bergen

Kontaktskjema

* (.doc, .docx, .pdf, .jpg, .jpeg eller .png; under 20 MB)