Graviditet

Retten til tilrettelegging i samband med graviditet følgjer direkte av universitets- og høgskulelova § 4-5.

§ 4-5 Rett til foreldrepermisjon
(1) En student som får barn under studiene, skal gis rett til permisjon fra studiene under svangerskap og til omsorg for barn. I permisjonsperioden har studenten fortsatt status som student ved institusjonen og har rett til å gjenoppta sine studier på tilsvarende nivå som før permisjonen. En student som er gravid, har rett til utsatt eksamen hvis eksamensdato er i perioden mellom tre uker før termin og seks uker etter fødsel. Far​ har rett til utsatt eksamen hvis eksamensdato er i perioden to uker etter fødsel. Institusjonene kan gi nærmere bestemmelser om utsatt eksamen. Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven​3 §§ 12-1 til 12-5 og § 12-7 gjelder så langt de passer.

(2) Universiteter og høyskoler skal legge til rette for at studenter som er i permisjon etter første ledd, kan gjenoppta sine studier så raskt som mulig etter endt permisjon.

Retten til tilretteling gjeld både for mor og for far. Med far meiner ein òg medmor i dei tilfellene det er aktuelt.

Høgskulen har sjølv plikt til å tilby tilrettelegging i det tilfella der høgskulen blir kjent med at studenten skal føde.

HVLUiBHVO
Du kan lese meir om HVL sine rutinar for genrelle tilrettelegging på hvl.no/student/tilrettelegging.
Meir kjem…
Meir kjem…