Annullering og utvising

Universitets- og høgskulelova heimlar annullering, bortvising og utvising av studentar som reaksjonar på diverse høve. Sjå kapittel 4 §§ 4-7 til 4-10 og 4-13.