På desse sidene finn du Studentombodet sin Wiki om juridiske høve som gjeld i universitets- og høgskulesektoren.

Studentombodet sin wiki er ein kontrollert wiki. Det vil seie at den ikkje er open for redigering frå almenta1. Det er for å sikre at det ikkje ligg informasjon i wikien som openbart er feil eller misvisande. Om det likevel skulle vere noko som du meiner ikkje stemmer må du gjerne ta kontakt for å be om rettingar. Det same gjeld om du sjølv vil bidra med sider eller forbedtringar.


1. Wiki er ikkje eit norsk ord. På amerikansk betyr det ei side som alle kan redigere innhaldet i. Men i praksis har det utvikla seg til å bety ein kvar form for kunskapsbase som er digitalt tilgjengelig.