Rettleiingar

For å gjere det litt lettare for deg som student å vareta dine egne rettar kan du sjå til rettleiingane du finn under denne fana. Her finn du mellom anna informasjon om korleis du kan skrive ei god klage.