Prakstiske studentrettar

Kurset går gjennom nokre av dei vanlegaste spørsmåla Studentombodet får om studentane sine rettar og gjer ei syning av korleis problema kan løysast i det daglege.

Døme på spørsmål som blir handsama er:

  • Kva er lovlige arbeidskrav?
  • Kva fristar gjeld i høve til studiet og eksamen?
  • Kva reglar gjeld under eksamen?
  • Kan ein student klage på høve i praksis?

Målgruppe: Studenttillitsvalde
Varighet: 1 time
Kursgruppe: #studentrettar