Handsaming av seksuell trakassering

Kurset gjev tillitsvalde i studentorganisasjonar grunnleggande opplæring i korleis ein handsamer saker om seksuell trakassering internt i organisasjonen.

Målgruppe: Tillitsvalde i studentorganisasjonar
Varighet: 1 time
Kursgruppe: #trakassering

Presentasjon i Sogndal og Førde 23. og 24. april 2018: Handtering av seksuell trakassering.