Grunnleggjande studentrettar

Kurset gjev ei grunnleggande innføring i dei vanlegaste rettane studentane har etter forvaltningslova generelet og universitets- og høgskulelova spesielt.

I kurset blir det lagt vekt på korleis dei to lovane og studieforskrifta utfyller kvarandre.

Målgruppe: Studenttillitsvalde
Varighet: 3 timar
Kursgruppe: #studentrettar