Aldri OK – Kva er seksuell trakassering?

Seksuell trakassering er ikkje eit nytt fenomen. Det har derimot fått auka merksemd som følgje av kampanjen #metoo på Twitter. Dei aller fleste godt voksne mennesker, kvinner òg menn, skjønner kvar grensa går og treng ikkje å bli forklart det i detalj. Blant yngre personar med mindre erfaring kan det oftare oppstå behov for å avklare skillet. Diverre finst det eksempler på at både eldre professorar og tidligare utdanningsministrar har problemer med å skjøne kvar skillet går. For alle desse gruppene har Studentparlamentet på UiB satt i gang kampanjen Aldri OK.

Hilse eller grafse?

Hilse / Grafse. Bilde: Aldri OK.

Kva er Aldri OK?

“Aldri OK er en studentdrevet kampanje mot trakassering. Alle har rett til å leve og studere i et trygt og inkluderende miljø. Ingen skal oppleve misbruk, trakassering eller noen form for diskriminering. Vi ønsker trygge campus og et trygt studiemiljø.” – Aldri OK på Facebook.

Aldri OK er ein kampanje satt i gang av dei studenttillitsvalde på Univeristetet i Bergen. I løpet av den tida kampanjen har eksistert har fleire utdanningsinstitusjonar knytt seg til kampanjen; mellom anna Høgskulen på Vestlandet.

Alle kan knytte seg til kampanjen. Også studentorganisasjonar. Ta kontakt med Aldri OK på Facebook for meir informasjon.

Kampanjen tek utgangspunkt i #NeverOK på Twitter.

Pressemelding fra Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen om Aldri OK.

Fleire bilder

Vise triks / Vise dicksFin fyr / Men lite utstyr

Fin kjole / Og D-cupKlapp på skulder / Klapp på rompa

Aldri OK opprop

Aldri OK opprop på norsk.
Aldri OK opprop på engelsk.

Kontakt menneskene bak Aldri OK

Aldri OK på Facebook.