Opplæring og kurs

Studentombodet tilbyr opplæring og kurs til studenttillitsvalde på alle nivå på institusjonen. Det kan vere både einskilde føredrag i samband med til dømes kurshelja til Studenttinget på Vestlandet eller eigne kurs for tillitsvalde på kull- og klassenivå.

Ein oversikt over kva kurs studentombodet tilbyr finn de i menyen under denne fana. Om det er noko som manglar og som de gjerne skulle sett at studentombodet kunne tilby må de berre ta kontakt med studentombodet, så er det mogleg det går ann å ornde.