Svar på #23 og #24

Nøtt #23 Oline Ås drog i stand julefest med rektorvennene sine, Knut Mais og Gudrun Bowie. Gudrun slo på stortromma, bokstaveleg talt, og hadde med seg universitetsorkesteret sitt på festen. Resten av høgskulen var òg invitert. Knut Mais hadde ikkje noko eige orkester. I staden la han ut meldingar om Gudrun sitt orkester på Twitter; […]

Read more
Svar på #22

Nøtt Lise Tastad fekk etter kvart vite karakteren dei opphavlege klagesensorane hadde kome frem til. Det var ein B. Lise lurte på korleis den ytterlegare vurderinga hadde føregått. Ho fekk då vite at den gjekk føre seg slik at dei to klagesensorane møtte med den opphavlege sensoren, og så blei dei einige om kva karakter […]

Read more
Svar på #21

Nøtt Lise Tastad, som hadde klaga på sensur i FISK331, fekk klagesensuren sin i går. Der viste det seg at ho hadde fått ein D (opp to karakterar frå stryk). I grunngjevinga til opphavleg sensur hadde sensor skrevet at Lise si oppgåve eigentleg ville stått til ein A, om det ikkje hadde vært for ein […]

Read more
Svar på #20

Nøtt I breiddeemnet FISK100 En fiskekte danningsreise hadde høgskulen store problem med å skaffe førelesar til fire førelesningar i historisk etikk. Til slutt fann dei endeleg ein filosofihistorieprofessor som heit Sofie Nansen. Det tok ikkje lang tid før studentane fann ut at dette var ein noko spesiell professor. Ho såg på gutane med like svolte […]

Read more
Svar på #19

Nøtt Lise Tastad hadde klaga på sensuren på eksamen i FISK331 Metodar for fôring av makrell. Det var ein eksamen ho hadde hatt 1. oktober, og sensuren var komen 22. oktober. Ho klaga same dag, og tykte det tok vel lang tid før ho fekk svar. Når ho purra på svar 22. november fekk ho […]

Read more