Nøtt

I breiddeemnet FISK100 En fiskekte danningsreise hadde høgskulen store problem med å skaffe førelesar til fire førelesningar i historisk etikk. Til slutt fann dei endeleg ein filosofihistorieprofessor som heit Sofie Nansen.

Det tok ikkje lang tid før studentane fann ut at dette var ein noko spesiell professor. Ho såg på gutane med like svolte blikk som ein grisefull student ser på ein hamburgar i køen på McDonalds klokka halv fire på natta. Det var fleire som følte dette var ubehageleg; og dei gav òg beskjed om det.

Marte, som var tillitsvald i klassen, gjorde krav om å få professoren fjerna frå undervisning med ein gong.

Kunne Marte gjere krav om det?

ALTERNATIV:
1. Ho kan jo krevje kva ho vil, men det får ingen følgjer.
2. Nei, det er diverre berre noko studentane må finne seg i.
3. Neimen, dette er ikkje greitt. Skulen har plikt til å hindre slik trakassering som dette!

Svar

Likestillings- og diskrimineringsloven § 13, sjette ledd lyder “Arbeidsgivere og ledelsen i organisasjoner og utdanningsinstitusjoner skal innenfor sitt ansvarsområde forebygge og forhindre trakassering og seksuell trakassering.”

I forarbeidene til liven finner vi på side 178 i Prop.81 L (2016-2017) om forbudet mot seksuell trakassering at “Med seksuell oppmerksomhet menes at oppmerksomheten må være seksuelt betont eller av seksuell karakter. Oppmerksomheten kan være av verbal, ikke-verbal eller fysisk karakter. Dette kan omfatte alt fra blikk, berøring og kommentarer (…).”

Det er klart at blikk er omfattet av lovens bestemmelse om forbud mot seksuell trakassering og at institusjonen har plikt til å hindre at slik trakassering forekommer. Alternativ 3 er derfor riktig.