Nøtt

Etter å ha syna til universitets- og høgskulelova § 5-3 (3) fekk Marte innsyn i sensorrettleiinga. Ho meinte det var klart at ho skulle hatt ein A om sensorrettleiinga hadde blitt følgd, så ho bad om grunngjeving.

Marte bad om grunngjeving seks dagar etter ho hadde fått sensur.

Bad Marte om grunngjeving i tide?

Kva frist har høgskulen på å gje Marte grunngjeving?

ALTERNATIV:
1. Ja, og ho skal vanlegvis får svar innan to veker.
2. Ja, og ho skal ha svar innan tre veker.
3. Nei, ho skulle bedd om grunngjeving umiddelbart etter ho fekk sensuren.

Svar

Universitets- og høgskulelova § 5-3 (2) seier at “Begrunnelse skal normalt være gitt innen to uker etter at kandidaten har bedt om dette.”

Rett svar er alternativ 1.