Bruk av riktig målform i høyere utdanning

Norske universiteter og høyskoler skal benytte begge målformer – men ikke til alt. Som ombud på HVL har jeg flere ganger opplevd at saksbehandlere ikke følger bestemmelsene i målloven. Under følger en kort oppklaring av gjeldende bestemmelser om riktig anvendelse av målform.

Når gjelder målloven?

Målloven gjelder for alle statlige organer fra Regjeringen og nedover, samt alle private organer som gjør enkeltvedtak eller gir forskrift etter reglene i forvaltningsloven.

Målloven gjelder ikke den delen av virksomheten som foregår muntlig. Den gjelder heller ikke for internt saksarbeid eller for utdanningsvirksomhet. For universiteter og høyskoler gjelder loven altså bare for den administrative delen av virksomheten, som foregår utad. Det er en svært liten del av virksomheten.

Hva krevet målloven

Målloven krever at minst 25 % av det skriftlige materialet institusjonen utformer, som er del av målloven, er på hver av målformene. Det innebærer at hjemmesider, flyers, plakater, studiekataloger, innlegg på Facebook og Twitter, informasjonsmateriell og annen trykket ikke faglig informasjon skal utformes slik at minst 25 % av informasjonen er på bokmål eller nynorsk. Det innebærer ikke at all informasjon må gis på begge målformer.

Alle skriftlige henvendelser som besvares skal besvares på den målformen henvendelsen er kommet inn på, dersom det gis skriftlig svar.

Målloven med forskrifter krever at eksamen skal gis på begge målformer. Men det er svært mange unntak fra hovedregelen.

  • Institusjonen kan kreve at kandidatene registrerer ønsket målform på forhånd. Om alle har samme målform trenger ikke institusjonen gi eksamen på begge målformer.
  • Om eksamen er særlig omfattende kan institusjonen gi den på bare én målform.
  • Dersom det bare finnes fagterminologi på én målform, eller fagterminologien bare er kjent på én målform trenger institusjonen bare gi eksamen på den målformen.
  • Institusjonen kan for øvrig gjøre unntak i tilfeller hvor det er for kort tid til å lage eksamen på begge målformer, for eksempel på grunn av nye nasjonale krav; eller dersom andre spesielle forhold gjør seg gjeldende.

Målloven er svært enkel å følge. Den skaper ikke mye ekstraarbeid for utdanningsinstitusjonene. Om du opplever at institusjonen ikke følger målloven kan du klage direkte til institusjonen eller til Kunnskapsdepartementet. Ved gjentatte brudd kan det være snakk om straffbar tjenestefeil.

Les mer

Lov om målbruk i offentlig tjeneste [mållova].
Forskrift om målbruk i offentlig tjeneste.
Forskrift om målform i eksamensoppgaver.