Lessons from Scandinavia

Lessons from Scandinavia

A short introduction to the session delivered by Bo Gad Køhlert at Copenhagen University, Juval Pruitt at Karlstad University and Sindre R. Dueland at Western Norway University of Applied Sciences during ENOHE/ACCUO joint conferens 2018 in Edinburgh.

Presentation PDF.

Spread the word. Share this post!

Eg er Studentombod ved Høgskulen på Vestlandet, og kanskje meir glad i forvaltningsrett enn dei fleste. På studentombodet.no skriv eg om saker som opptar meg og som eg synest er viktige for høgskulen og studentane.