Pages in English?

Pages in English

The student ombud has started working on english pages for our international students. The pages will be available as they evolve through 2018. The official launch is in january 2019.

English pages

Spread the word. Share this post!

Eg er Studentombod ved Høgskulen på Vestlandet, og kanskje meir glad i forvaltningsrett enn dei fleste. På studentombodet.no skriv eg om saker som opptar meg og som eg synest er viktige for høgskulen og studentane.