Årsrapport 2017

Studentombodet sin årsrapport for 2017 blei gjort tilgjengelig saman med styrepapira på torsdag 19. april. Den er no òg digitalt tilgjengelig på studentombodet.no/dokumenter/rapportar/arsrapport-2017/

Rapporten tek føre seg det føreste driftsåret til Studentombodet og syner kva saker som blei handsama ferdig i løpet av året.