Svar på #22

Ole Vold, som studerer sjukepleie, er ute en tur med noen venner i Lillevik for å feire at det snart er jul. I baggen har han to kilo amfetamin. De tenker han å selje i Lillevik i løpet av helga. Uheldigvis havnar Ole i klammeri med nokre andre gutar på byen, og etter eit par slag havnar han og bak i ein politibil. Politiet finn amfetaminen og siktar han for narkotikalovbrot (strl. § 231). I same stund sender Politiet ei melding til høgskulen om kva som har hendt. Har Politiet lov til det?

Nei, det som skjer utanfor skulen sitt område har ikkje skulen noko med.
Ja, om han blir sikta etter eit føresegn i straffelova som kjem på politiatesten til skulen
Ja, Politiet kan gjere som dei vil dei.

Svaret finn ein i politiregisterlova § 30 og universitets- og høgskulelova § 4-9 (4). I universitets- og høgskulelova er det fastsett at den som er siktet eller tiltalt for straffbart forhold som omtalt i politiregisterloven § 39 første ledd eller i politiattester i medhold av annet ledd, kan utestenges fra praksisstudier eller klinisk undervisning til rettskraftig dom foreligger eller saken er henlagt, hvis dette er nødvendig av hensyn til sikkerhet eller behandlingsmiljø for pasienter, brukere, barn, elever eller andre som studenten vil komme i kontakt med i denne forbindelse. Då kan ein nytte politiregisterlova § 30, som lyd at taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysninger utleveres til andre offentlige organer i deres interesse, dersom dette er nødvendig for å fremme mottakerorganets oppgaver etter lov […].

Det vil seie at Politiet kan sende melding til skulen om han blir sikta etter eit føresegn i straffelova som kjem på politiatesten til skulen. Politiet kan derimot ikkje gjere som dei vil (jf. politiregisterlova § 23).

Dagens spørsmål finn du på Facebooksida til Studentombodet.