Svar på #19

Peder hadde ikkje fiskestang frå før, og meinte det var feil om han måtte kjøpe det. Var det ikkje sånn at skulen skulle vere gratis?

Jo, skulen dekker sjølvsagt fiskestang. Skulle det være ei ny dunjakke i same slengen?
Nei, skulen kan krevje at Peder dekker omtrent kva som helst!
Jo, skulen er gratis, men studentane må dekke læremiddel sjølv. På bachelor i praktisk marinbiologi kan ei fiskestang reknast som læremiddel.

Kunnskapsdepartementet har i medhald av universitets- og høgskulelova § 7-1 (3) fastsatt forskrift egenbetaling ved universiteter og høgskular. I forskrifta § 3-3 (1) kjem det frem at institusjonen kan kreve betaling av studenter [for] reelle kostnader knyttet til læremidler. Det vil seie at skulen er gratis, men studentane må dekke læremiddel sjølv. På bachelor i praktisk marinbiologi kan ei fiskestang reknast som læremiddel.

Dagens spørsmål finn du på Facebooksida til Studentombodet.