Svar på #18

Klassen til Peder og Marte skulle på ein siste utflukt før jul. Det var ein obligatorisk studietur der dei skulle drive med isfiske i Storevannet og bu ei natt på hytte på Storefjell. Høgskulen sendte rekning i forkant på overnatting og transport. Hadde skulen lov til å krevje dekking for overnatting og transport?

Ja, det kostar pengar og då må studentane sjølv betale.
Nei, skulen kan ikkje krevje dekke for overnatting og transport.
Nei, skulen kan ikkje krevje dekke for overnatting berre transport.

I universitets- og høgskulelova § 7-1 (1) står det at Statlige universiteter og høyskoler kan ikke kreve egenbetaling fra studenter for ordinære utdanninger som fører frem til en grad eller yrkesutdanning. Det er i dagligtale omtala som gratisprinsippet i høgare utdanning. Kva som ligg i gratisprinsippet har vært gjenstad for mykje tvil og diskusjon. Kunnskapsdepartementet har i brev til institusjonane gitt ei avklaring på korleis ein skal forhalde seg til regelverket. Der har dei klargjort kva som er ein studietur, og kva det kan tas betaling for.

Etter departementets syn må en studietur forstås som reiser og opphold utenfor det faste studiestedet, eksempelvis skitur, skredkurs, feltkurs, tokt, ekskursjon og lignende. En studietur kan være obligatorisk eller frivillig.

Departementet har lagt til grunn en streng praksis når det gjelder egenbetaling ved obligatoriske studieturer. Det kan ikke kreves egenbetaling av utgifter for turen, for eksempel kostnader til transport og boutgifter, når studieturen er obligatorisk og hvor deltagelse i turene er en forutsetning for å få avlegge eksamen. Slik praksis vil være i strid med gratisprinsippet. Dette er likevel ikke til hinder for at studentene selv dekker utgifter til mat og drikke som eventuelt tilbys under turen. Slike utgifter til livsopphold har studenten også ellers i studietiden. Studentene kan også selv velge å ta med egen mat og drikke.

Etter Kunnskapsdepartemantet sin avklaring burde det vere heilt klart at skulen kan ikkje krevje dekke for overnatting og transport.

Dagens spørsmål finn du på Facebooksida til Studentombodet.