Svar på #17

Peder Ås sendte i dag klagen sin til høgskulen. Nå er han spent på kor lang tid det tar før han får den nye sensuren. Kor lang tid kan høgskulen bruke på den nye sensuren?

Same som med ordinær sensur, tre veker.
Klagen skal handsamas utan ugrunna opphald.

Svaret på dette spørsmålet finn ein ikkje i universitets- og høgskulelova. I lova er det gitt føresegn i § 3-9 (4) om at sensuren skal føreligge innan tre veker. Det gjeld kun for ordinær sensur. Kunnskapsdepartementet har sendt ut eit rundskriv (F-05-06) der dei skrive at

Det er ikke fastsatt noen frist i universitets- og høyskoleloven for klagebehandling ved ny sensur. Dette innebærer at forvaltningslovens bestemmelser om saksbehandlingstid gjelder, dvs. at klagen skal avgjøres uten ugrunnet opphold, jf. fvl. § 11a. Dersom klagen ikke behandles innen en måned, skal institusjonene sende ut foreløpig svar der det gjøres rede for årsaken til at klagen ikke kan behandles tidligere, og dersom det er mulig, angis når man regner med å få klagen behandlet.

Det vil seie at klagen skal handsamas utan ugrunna opphald.

Dagens spørsmål finn du på Facebooksida til Studentombodet.