Svar på #13

Peder Ås får grunngjevinga skriftleg i dag, 13. desember, i staden. Han leser gjennom den og tenkjer at det er grunnlag for å klage. Kor lang tid har han på seg før han må klage?

Han har ei veke på seg etter han har fått grunngjeving, seinast 20. desember.
Han har to veker på seg etter han har fått grunngjeving, seinast 27. desember.
Han har tre veker på seg etter han har fått grunngjeving, seinast 3. januar.

Svaret finn ein i studieforskrifta § 11-3 (4). Der kjem det frem at dersom kandidaten ber om grunngjeving for karakterfastsetjing […] er klagefristen 3 veker frå kandidaten har fått grunngjevinga […]. Det vil seie at Peder Ås har tre veker på seg etter han har fått grunngjeving og må klage seinast 3. januar.

Dagens spørsmål finn du på Facebooksida til Studentombodet.