Svar på #10

Lise Tastad, søstera til Hans og kjærasten til Peder sit i styret på høgskulen. Det har ho gjort sidan i sommar. Ole Vold har svært lyst å bli saman med Lise, men det går ikkje når ho er saman med Peder. Han har derfor sagt til Lise at om ho ikkje dumper Peder så kjem han til å få ho bytta ut som styrerepresentant før neste semester. Kan han det?

Ja, det er berre å få resten av studentane til å velje nytt styremedlem.
Nei, ikkje med mindre han får med seg kongen i statsråd.
Nei, det er ikkje mogleg å bytte ut styremedlemmer før perioden er omme.

Universitets- og høgskuleloven § 9-8 (2) stadfestar at Kongen i statsråd kan avsette et styremedlem dersom særlig tungtveiende grunner taler for det, eller særlige omstendigheter svekker tilliten til styremedlemmet. Det må difor vere slik at Ole Vold ikkje kan få avsatt Lise med mindre han får med seg kongen i statsråd.

Dagens spørsmål finn du på Facebooksida til Studentombodet.