Svar på #7

Peder Ås sendte førespurnad om å få grunngjeving i dag, 7. desember. Kor lang tid har sensor vanlegvis på seg til å gje Peder grunngjeving?

Grunngjevinga skal normalt vere gitt innan ei veke.
Grunngjevinga skal normalt vere gitt innan to veker.
Grunngjevinga skal normalt vere gitt innan tre veker.

Svaret på spørsmålet finn ein i studieforskrifta § 11-3 (3). Der kjem det fram at Grunngjevinga skal normalt vere gjeven innan 2 veker etter at kandidaten har bede om det. Det vil altså seie at grunngjevinga skal normalt vere gitt innan to veker.

Dagens spørsmål finn du på Facebooksida til Studentombodet.