Svar på #6

Lars Holm hadde eksamen i LÆRE101, same dag som Peder Ås. Han er ikkje nøgd med sensuren han fekk 5. desember, og har bestemt seg for å klage. Lars ynskjer ikkje grunngjeving. Når må han sende klagen?

Innan ei veke frå han fekk sensur.
Innan to veker frå han fekk sensur.
Innan tre veker frå han fekk sensur.

Svaret på spørsmålet finn ein i studieforskrifta § 11-3 (4). Der kjem det fram at klagefristen er normalt 3 veker frå eksamensresultatet er kunngjort. Det vil seie at når Lars Holm har fått sensuren 5. desember må kan klage innan tre veker frå han fekk sensur, som blir tysdag 26. desember. Då det er ein heilagdag blir fristen utsett til neste vekedag, onsdag 27. desember (jf. forvaltningslovforskrifta § 41)

Dagens spørsmål finn du på Facebooksida til Studentombodet.