Svar på #5

Svar på #5

Peder Ås fekk sensur på eksamen han hadde hatt i FISK101 i dag. Han var litt usikker på om karakteren han fikk stemte, og lurte på om han skulle be om grunngjeving for karakteren. Når må han be om det i så fall?

Innan ei veke, seinast 12. desember.
Innan to veker, seinast 19. desember.
Innan tre veker, seinast 26. desember.

Svaret på spørsmålet finn ein i studieforskrifta § 11-3 (2). Der kjem det fram at ein kandidat kan be om grunngjeving for karakteren på skriftleg eksamen innan 1 veke etter kunngjeringa. Altså hvis Peder Ås får sensuren 5. desember må han be om grunngjeving seinast 12. desember.

Dagens spørsmål finn du på Facebooksida til Studentombodet.

Spread the word. Share this post!