Svar på #5

Peder Ås fekk sensur på eksamen han hadde hatt i FISK101 i dag. Han var litt usikker på om karakteren han fikk stemte, og lurte på om han skulle be om grunngjeving for karakteren. Når må han be om det i så fall?

Innan ei veke, seinast 12. desember.
Innan to veker, seinast 19. desember.
Innan tre veker, seinast 26. desember.

Svaret på spørsmålet finn ein i studieforskrifta § 11-3 (2). Der kjem det fram at ein kandidat kan be om grunngjeving for karakteren på skriftleg eksamen innan 1 veke etter kunngjeringa. Altså hvis Peder Ås får sensuren 5. desember må han be om grunngjeving seinast 12. desember.

Dagens spørsmål finn du på Facebooksida til Studentombodet.