Svar på #2

Marte Kirkerud, som går i same klasse som Peder Ås, har lyst å starte eit fagorgan for studentane på instituttet. Ho veit det er fleire som ynskje dette. Om berre høgskulen er villig til å hjelpe til litt så skal det nok gå bra. Marte lurer litt på om det ikkje er slik at skulen uansett har ei plikt til å legge høva til rette?

Høgskulen kan hjelpe studentane på ein høveleg måten om den vil, men den må ikkje.
Høgskulen kan ikkje støtte slike private initiativ.
Høgskulen har plikt til å legge høva til rette for studentorgan på instituttet.

Svaret på spørsmålet finn ein i universitets- og høgskulelova § 4-1 (3), der det kjem fram at institusjonen skal legge forholdene til rette slik at studentorganene kan drive sitt arbeid på en tilfredsstillende måte. Det vil seie at høgskulen har plikt til å legge høva til rette for studentorgan på instituttet.

Dagens spørsmål finn du på Facebooksida til Studentombodet.