Tenester

Studentombodet tilbyr rådgivning, støtte og opplæring til studentar og tilsette om utfordringar studentane har i møtet med utdaninngsinstitusjonen.
Rådgiving
Når du treng råd om handtering av utfordringar med institusjonen i studiekvardagen.
Megling
Når det er konflikt mellom studenten og institusjonen og det er rom for dialog.
Opplæring
Når studentar og tilsette har behov for å vite meir om studentane sine rettar og plikter.

Kurs

Ting kurs hjå Studentombodet
Les meir

Årsmelding 2018

Studentombodet sin årsmelding for 2018 syner ombodet sitt arbeid og fordeling av saker ved Høgskulen på Vestlandet gjennom året.
Les meir
Årsmelding 2018

Siste nyheiter

Les dei siste nyheitene frå studnetombodet
Nyheiter

Studentombodet

Dette er studentombodet
Sindre Dueland
Sindre Dueland

Studentombod HVL

Jurist og organisasjonsvitar. Ombod for HVL.

Kontakt studentombodet

Du kan nå Studentombodet på:
Postboks 7030 5020 Bergen
E-mail: studentombodet@hvl.no Phone: 555 87 036