Studentombodet er ein uavhengig bistandsperson som kan gje studentar råd, rettleiing og bistand når dei ikkje føler seg ivaretatt av institusjonen

 

Studentombodet sin nye hjelpeportal finn du på
hjelp.studentombodet.no

 

Føler du deg dårleg handsama?

Om du føler deg dårleg handsama av insitusjonen på noko vis kan du ta kontakt med Studentombodet. Studentombodet kan hjelpe deg med råd og rettielling. I nokre saker kan Studentombodet òg tilby aktiv bistand.

Kva kan Studentombodet tilby

Opplæring

Om du er knytt til eit studentorgan eller ein studentorganisasjon så kan du få kurs og opplæring i grunnleggande studentrettar hjå Studentombodet. Studentombodet tilbyr både standardkurs og skreddarsydd opplæring.

Opplæring hjå Studentombodet